Контакт

ЛАМПАС д.о.о. Београд

Седиште

Партиѕанске авијације 29 - 11077 Нови Београд
факс: 011 227 49 85

Пословни простор Земун

Првомајска 13 - 11080 Земун - спрат II - локал 1
Телефон: 011 307 76 37
Факс: 011 307 76 38
Мобилни: 0600 LAMPAS
Web: www.lampas.rs
E-mail: lampasbg@yahoo.com

Подаци

ЛАМПАС д.о.о. Београд
ПИБ 104236286
Матични број: 20120193
Шифра делатности: 74140
Текући рачун: 160-248269-35